تامین وام خرید آپارتمان های شرکت به میزاننیمی از ارز آپارتمان از منابع داخلی شرکت
قرعه کشی یک دستگاه خودرو رنو
تقبل هزینه بلیط هواپیما و هتل برای خربداران محترم
ترانسفر فرودگاهی
گردش