کاس شهر کوچکی دراستان آنتالیای ، ترکیه است. این یک منطقه بسیار کوچک، که جمعیتی حدود فقط 7000 نفر دارد . کاس نشان دهنده ترکیه  سنتی و یک نگاه اجمالی به فرهنگ  و میراث ترکیه است. این شهر دارای پنج  منطقه شهریست ، که کالکان یکی از آنهاست . با این حال، و با توجه به اندازه کوچک ، کاس دارای تعداد زیادی اماکن اقامتی است .همه اعتبارهای بزرگ بطرف املاک و مستغلات کاس جاریست و آن رابه یک شهر در حال رشد تبدیل کرده است. املاک زیبائی در کاس، در حال حاضر و درطول سال در دسترس است . با این حال  ، باید توجه داشت که املاک در تمام طول سال با قیمت یکسانی در دسترس نیستند ، و قیمتها باشرایط بازار تغییر میکنند .

با وجود منطقه بسیار کم آن، کاس توانسته است خودرابا جاذبه هائی مانند هلنی تئاتر، جزیره Kekova و سواحل دیگر مورد توجه قراردهد . زیبایی های طبیعی اینجا ، آن را متمایز از هر قسمت تعطیلاتی دیگر متمایز میکند .